Valikko Sulje

Päihdeohjeistus 26.5.2014

 

– silloin kun joku jäsenistä retkahtaa, käyttää päihteitä tai jäsentä epäillään päihteiden käytöstä.

* KRIS- yhdistys toteuttaa toiminnassaan päihteettömyyden, rehellisyyden, toveruuden ja yhteisvastuullisuuden periaatteita. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, jos jäsen on syyllistynyt yhdistyksen henkilöjäseniin kohdistuvaan uhkailuun tai väkivaltaan, rikollisiin tekoihin tai niihin yllyttämiseen, päihdyttävien aineiden luvattomaan myyntiin tai välittämiseen, päihtyneenä esiintymiseen yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa, päihdetestistä kieltäytymiseen tai muuhun yhdistyksen tai KRIS liikkeen eettisen aseman vahingoittamiseen tai joka toiminnallaan tai puheillaan muulla tavalla vahingoittaa tai vakavasti häiritsee yhdistyksen työtä. ( * Ote yhdistyksen säännöistä 11.10.2016 )

Varsinaisenjäsenen vaatimuksena pidämme 100 % päihteettömyyttä kaikissa toiminnoissamme. Päihteettömyys vaatimus koskee alkoholia, huumeita ja kaikkia keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (Esim. nukahtamis-ja unilääkkeet, bentsopohjaiset ja muut rauhoittavat lääkkeet sekä korvaus- ja ylläpitohoidon lääkkeet) olivat ne sitten lääkärin määräämiä reseptejä tai laittomia. Anaboliset steroidit ja kasvuhormonit rinnastetaan päihteisiin ja niiden käyttö on myös kielletty. Lääkärin määräämä hormonihoito liittyen sairauden tai muun terveyden hoitoon ei kuulu tähän ryhmään.

 Kannatusjäseniltä ei vaadita 100 % päihteettömyyttä, mutta he eivät voi olla päihtyneinä missään toiminnoissamme. Toimintakeskuksemme ja järjestämämme toiminnat toimintakeskuksien ulkopuolella ovat myös päihteettömiä tilaisuuksia.

Mikäli jäsen retkahtaa ja hakee itse apua päihdeongelmaansa, niin silloin jäsenyys säilyy. Kuitenkin toistuva retkahdus ja/tai jatkuvasti päihteitä käyttävä ei voi olla mukana KRIS:n toiminnoissa ja toimitiloissa.

 

Oma epäilys ja/tai tieto on tuotava yhdistyksen tietoon, jotta henkilökunta voi tehdä tarvittaessa intervention ja hoitoonohjauksen. Epäiltyä jäsentä kuullaan aina asiassa. Päihteettömyyden voi todentaa antamalla päihdeseulan sitä erikseen pyydettäessä. Jos sinulla on tunne, että kaikki ei ole ok, niin kysy suoraan, se on aina parempi vaihtoehto kuin se, että mietit yksinäsi tai jonkun toisen kanssa asiaa ja luotat siihen, että joku muu kysyy. Kysyminen on sinun oikeus ja velvollisuus!

Mikäli joudut esim. sairauden vuoksi käyttämään lääkärin määräämiä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, niin silloin on suositeltavaa olla sairaslomalla lääkkeiden käyttämisen ajan.

Retkahtamistilanteissa (työsuhteessa tai vastuutehtävissä oleva) asia viedään toiminnanjohtajan tietoon. Hallituksen kokouksessa tehdään päätös tarvittavista toimenpiteistä.

 KRIS ei tee päihdekatkaisua tai päihdekuntoutusta, vaan päihteitä käyttävät ihmiset ohjataan saamaan apua akuuttiin päihdeongelmaansa katkaisuhoitolaitoksista tai vastaavilta matalankynnyksen päihdehoitoyksiköistä ja päihdekuntoutuslaitoksilta. Korvaus- ja ylläpito lääkkeitä saavat ohjataan myös heille tarkoitettuihin palveluihin.

Ohjeistus tulee voimaan 26.5.2014 (päivitetty 11.10.2016)

KRIS- Suomen keskusliitto ry