Aune-hanke 2016–2019

Posted on Leave a comment

Artikkeli:   Rikosseuraamuslaitoksen  Aune-hanke 2016–2019              Asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke   Valtakunnallisen Aune-hankkeen vaikuttavuustavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien 1) asunnonsaantia, 2) asumisvalmennusta ja 3) elämänhallintaa sekä vähentää vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta. Tavoittee-na on puolittaa em. kohderyhmän asunnottomuus vuoteen 2019 mennessä. Tätä varten on kehitettävä luotettavia mittareita ja kerättävä tarvittavaa tietoa lähtötilanteesta. Tämän lisäksi tulee kiinnittää […]

Rikosseuraamuslaitoksen Lähityöhanke 2016–2017

Posted on Leave a comment

Artikkeli: Rikosseuraamuslaitoksen Lähityöhanke 2016–2017            1      Taustaa lähityöhankkeelle Rikosseuraamusalan toimintaympäristön muutos on ollut viime vuosina nopeaa. Julkisen hallinnon talouden tiukkuuden vuoksi ja siitä seuranneen sopeuttamisen myötä alalta on vähennetty satoja henkilötyövuosia viime vuosien aikana. Samaan aikaan vankien elämän ongelmat ovat muuttuneet koko ajan haastavampaan suuntaan. Suuri osa vangeista on päihde- tai mielenterveysongelmaisia. Vankien terveydentila ja koulutustaso […]

KRIS

Posted on 1 Comment

”..useimmilla meillä on jokin kosketus, läheinen tai kaukaisempi, ihmisestä, jota ei läheisten tai yhteiskunnan tukitoimet ole kyenneet auttamaan. Perheet ovat olleet toivottomia ja läheisten hyväksikäyttö on saattanut olla raskasta, useiden hoitojen jälkeen on usein päädytty vankilaan. KRIS on vertaistukeen perustuva yhdistys, missä henkilöt ovat itse läpikäyneet pitkän ja vaivalloisen muutosprosessin. He tietävät mistä on kysymys ja […]