KRIS Tampere ry YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Posted Leave a comment

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 27.5.2019 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS   Aika                                    27.5.2019 KLO 13.00   Paikka                                 KRIS-Tampere ry, Hatanpään valtatie 34 D, 33100 Tampere   Läsnäolijat     Asiat Kokouksen avaus   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   Hyväksytään kokouksen työjärjestys   Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja […]

Van­ki­las­sa teh­tä­vä so­si­aa­li­työ hel­pot­taa van­gin pa­laa­mis­ta yh­teis­kun­taan (Sa­lo­vaa­ra)

Posted Leave a comment

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/11/8-3-2019-ytm-fm-ulla-salovaara-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-sosiaalityo Vahingoittavat lähisuhteet, päihteet ja väkivalta altistavat naiset rikolliselle elämälle ja vankeuteen joutumiselle. Riittävän tuen avulla heidän on kuitenkin mahdollista päästä eroon rikollisesta elämäntavasta ja integroitua takaisin yhteiskuntaan. Ulla Salovaara. Kuva: Riikka Kaakkurivaara Ulla Salovaara kuvaa sosiaalityön väitöskirjassaan rikostaustaisten naisten yhteiskunnasta erottamisen ja takaisinliittymisen kokemuksia. Aineiston kertomuksissa piirtyy monivivahteisia kuvia rikostaustaisista naisista, jotka elävät haavoittuvassa asemassa, […]

Inhimillisiä uutisia

Posted Leave a comment

https://www.veikkaus.fi/fi/yritys?fbclid=IwAR3xg1yl-jF0SHW4AJi-CoMeXzcPBTzt1sfODrNw3_H8BhVMTmiGBJuo-NQ#!/article/inhimillisia-uutisia/julkaisut/2018/11/hiekasta-nousee-kaktuksia Hiekasta nousee kaktuksia Kun takana on vuosia kestänyt päihderiippuvuus tai vankila- ja rikoskierre, tavallisen elämän periaatteiden omaksuminen voi olla vaikeaa. Aki Stenroos tietää, kuinka suuri elämänmuutos vaaditaan, jotta rehellisyydestä tulee elämäntapa. Teksti: Jenna Mäkelä, kuvat: Veera Korhonen Aki Stenroos on löytänyt oman paikkansa maailmassa. ”Olen ymmärtänyt, että elämäni on arvokas. Että kokemukseni on arvokas.” […]

Opinnäytetyö

Posted Leave a comment

Julkaisun pysyvä osoite on  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018080914454 Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat KRIS-järjestön toimintaan osallistuvien mielestä tukevat päihteettömyyttä sekä sitä, miten haastateltavat kehittäisivät palveluita ja palvelujärjestelmää päihteettömyyttä paremmin tukevimmiksi. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä KRIS-Tampere ry:n kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa haastateltiin kuutta KRIS-toimintaan osallistunutta henkilöä. Menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Äänitallenteiden litteroinnin jälkeen aineisto analysoitiin teemoitellen. Teoreettisessa […]

Vankeusaika voi olla myös mahdollisuus

Posted Leave a comment

25.1.2018 10.26 | Kati Kaarlejärvi Tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Oikeastaan siinä onkin kaikki, mikä on elämässä tärkeää – sitä me kaikki tarvitsemme. Aina me emme kuitenkaan tule kohdatuksi niiden tarpeiden kanssa, joita meillä on. Toinen ei välttämättä tunnista, että meillä on erityisiä tarpeita, jotka täyttämällä meidän olisi mahdollista kasvaa ja kehittyä täyteen mittaamme tai päästä samalle […]

Onko päihderiippuvaisella oikeus raitistua?

Posted Leave a comment

Tarja Orre Päihderiippuvuus on julma sairaus. Se on julma sekä päihderiippuvaiselle itselleen että hänen läheisilleen ja muille ihmisille. Julmaa on myös evätä päihderiippuvaiselta riippuvuudesta vapauttava hoito. Päihderiippuvuuden hoito on sekä vaativaa että yksinkertaista On vaativaa suostutella hoitoon henkilö, jonka sairauden oire on kieltäminen. Vaativaksi päihderiippuvuuden hoidon tekee myös, että saataville tulee jatkuvasti uusia muuntohuumeita, joiden […]