Valikko Sulje

KRIS on eri puolille maailmaa levinnyt järjestö, joka tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuville.

Kaikki perustuu viiteen periaatteeseen:

 • PÄIHTEETTÖMYYS
 • REHELLISYYS
 • TOVERUUS
 • YHTEISVASTUULLISUUS
 • YHDENVERTAISUUS

Näistä periaatteista syntyy yhteisyyden kokemus, jonka varaan koko toimintamme perustuu. Näiden periaatteiden noudattamista odotamme myös kaikilta toimintaamme osallistuvilta.

Tukemme alkaa heti ensimmäisestä vangin yhteydenotosta. Jokainen KRISin tukihenkilö on myös vapautunut aikanaan ja tietää, mitä haasteita vapautuminen ja uudenlainen elämäntapa tuovat tullessaan.

Yhteydenpito jatkuu koko vankilassaoloajan ja tulemme vapautuvaa portille vastaan. Alamme yhdessä vapautuvan kanssa rakentaa toimivaa tukiverkostoa, joka muodostuu yhteistyökumppaneista sekä alueen muista toimijoista.

KRIS tarjoaa vertaistuen, kokemuksensa, tietonsa ja luottamuksellisen yhteydenpidon kanssasi. Tuemme sinua jo muutaman kuukauden ennen vapautumista, vapautumishetkellä sekä sen jälkeisinä, kriittiseksi tietäminämme päivinä ja viikkoina. Myös tästä eteenpäin KRIS tarjoaa eri toiminnoissaan sinulle mahdollisuuden jatkaa uudenlaista elämäntapaa vertaistesi joukossa.

KRIS videoita

KRIS Suomen keskusliitto ry:n esittelyvideo osa1 

KRIS Suomen keskusliitto ry:n osa2

KRIS mainos 

KRIS historia

KRIS Suomessa – lyhyt historia

Yhdistys jalkautui Suomeen 2001, jolloin toiminta aloitettiin nimellä Rikollisten Revanssi Yhteiskunnassa – RRY. (Suora suomennos emämaa Ruotsin K.R.I.S – Kriminellas Revansch i Samhället -nimestä.)

RRY:tä ei rekisteröity ennen kuin se muutti nimensä KRIS-Suomi ry:ksi huhtikuussa 2003. Vankilatyö käynnistyi nyt saman tien.

RAY ja KRITS lähtivät tukemaan rakentumista vuoden 2004 alusta. Silloinen toiminta oli jakautunut Loviisaan, Helsinkiin, Nurmekseen, Hämeenlinnaan ja Uuteenkaupunkiin.

Loviisassa sijaitsi alusta lähtien KRIS-Suomen rakentumiseen, taloudenpitoon, tiedottamiseen ja eettiseen kontrolliin keskittynyt toiminta (Projekti- ja tiedotustoimisto) – sekä KRIS-toiminnan avustamiseen ja kv. humanitääriseen apuun tähtäävä työ (KRIS-tukiyhdistys – KRIS-Kirppari).

Hämeenlinnan toiminta keskittyi luonnollisista syistä naisvankityöhön ja Uudenkaupungin toiminta Turun, Uudenkaupungin ja Rauman akselille.

KRIS-Tampere ry aloitti kesällä 2004. Tampereen toiminta singahti 2005-2006 nousuun uusien tilojen myötä – ensin Pispalassa ja sitten keskustassa, jossa nykyinen toimintakeskus sijaitsee.

Organisaatiorakennetta paranneltiin vuosina 2006 ja 2007 jolloin maahan oli ehtinyt syntyä kymmenkunta KRIS-yhdistystä. KRIS-Suomi ry muuttui KRIS-Etelä-Suomi ry:ksi, ja perustettiin KRIS-Suomen keskusliitto ry, jonka toimistot sijoitettiin Loviisaan ja Tampereelle.

KRIS-työssä on ollut monessa mielessä uudisraivauksen tunnusmerkit. Milloinkaan aikaisemmin ei järjestökentässä ollut nähty toimijaa, jonka jäsenistö koostui lähes yksinomaan entisistä päihdeongelmaisista rikollisista.

Kenties työkentän ja suhtautumisen muokkaaminen suosiolliseksi olikin alussa tärkeintä toimintaa. Vierailimme vuosittain Oikeusministeriössä, Rikosseuraamisvirastossa, Eduskunnassa ja RAY:ssä sekä eri vankiloissa. Olimme mukana ohjausryhmissä ja neuvottelukunnissa. Vierailimme myös Mäntyniemessä. Osallistuimme lukuisiin alan seminaareihin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Meidän oli myös alettava hankkia sponsoreita ja muita lisärahoitusmahdollisuuksia, sillä kohtasimme alusta alkaen merkittävän kysynnän toimintaa kohtaan. Erityisesti Tampereen KRIS kohosi vuosien 2007-2008 aikana työnsä merkittävästi keskittäneeksi ja toiminnaltaan laaja-alaiseksi jälkihuollon toimijaksi.

KRIS on tänä aikana käynyt läpi työn koko kirjon onnistumisineen ja pettymyksineen. Jos sarka on ollut opettavainen, on se myös tarjonnut paljon. Voimme edelleen olla ylpeitä KRISistä.

Vankilatyö pähkinänkuoressa

Vankilatyön tavoitteena on tukea vankeja ja vankilasta vapautuneita irtaantumaan päihde- ja rikoskierteestä. Kannustaa päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sekä  edistää myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Rohkaisemme vapautumassa olevia kontaktiin pääosin päihteettömillä osastoilla pidettävien KRIS-infojen ja teemaryhmien kautta. Olemme näin mukana valmistelemassa vapautumista. Menemme tarvittaessa portille vastaan. Pääpainotus on päihteettömyyden ja rikoksettoman elämäntavan tukemisessa, nopeissa ei-byrokraattisissa toimenpiteissä ja tukiverkon luomisessa. Tuki voi myös olla neuvottelevaa, tuloksellisesta palveluohjausta esim. ulosotto-, valvonta-, sosiaali- ja työvoimaviranomaisten kanssa.

MITEN  

 • jaetaan tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja tukimuodoista
 • tuetaan ja jaetaan vertaiskokemuksiemme kautta henkilökohtaisissa tapaamisissa vankien muutosprosessia sekä annetaan informaatiota vapautumiseen liittyvissä asioissa
 • myötävaikutetaan uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen

Vankilatyö vankeusaikana

 • Infot, puhelut, kirjeet
 • Lomasaatot ja –tuet
 • Päihteettömät ryhmät vankilassa ja vapaudessa
 • Vapauteen valmistautuminen

Vankilatyö vapautuessa

 • Portilta haku
 • Valvottu koevapaus
 • Vapautumiseen liittyvä asioiden järjestely
 • Vertaistuki

Vankilatyö vapaudessa

 • Tukipuhelut ja -tapaamiset
 • Ohjaus ja neuvonta
 • Yhdyskuntapalvelu
 • Työkokeilu
 • Vastaanottotoiminta
 • Päivystyspuhelin
 • Teemaryhmät
 • Tulevaan täytäntöönpanoon liittyvä työ (ensikertalaiset/uusijat)
 • Vertaistuki
 • Harrastustoiminnot
 • Opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoitus
 • Leirit

 

Vertaistyö – mitä se on?

Vapaaehtoistyösta puhuttaessa päihdeongelmaisten rikoksenuusijoiden problematiikka on vaikea, eikä sitä ratkota perinteisin keinoin.

Päihteettömyyden keskeistä merkitystä tulisi korostaa kun halutaan vähentää uusintarikollisuutta. Tosiasia on, että valtaosa vangeista on päihderiippuvaisia.

Raitistunut rikollinen on kehitysprosessissa, joka on loppuelämän mittainen. Problematiikalla ei ole kaikkien osapuolten mieltämää yhteistä sanastoa. Sen laatiminen on KRIS’in tulevaisuuden haaste.

Tukityössä emme unohda omaa menneisyyttä, sillä sen kokemukset ja selviytyminen ovat pääoma, jota ei voi rahalla ostaa eikä kursseilla oppia.

Vertaistyöllä tarkoitamme selviytymisprosessin, kokemuksen sekä sosiaalialan ammattitutkintojen yhdessä antamaa ammattitaitoa. KRIS tarjoaa tätä myös esitelmöiden. Meitä voi kutsua esim. sosiaalialan ammattioppilaitoksiin.

Tärkein vertaistyön muoto on kuitenkin vankilatyö. KRIS:issä keskustelemme vapautuvan kanssa hänen omalla kielellään.

 

.