VST

Valmiuksia siirtyä työelämään

Apua työnhakuun ja koulutukseen

Valmiuksia siirtyä työelämään (VST) -hanke toimii asiakkaidensa työn ja koulutuksen välittäjänä sekä osana elämänmuutosta ja kuntoutusta. Näin helpotetaan vaikeasti työllistyvien pääsyä välityömarkkinoille, avoimille työmarkkinoille sekä valmentaviin ja ammatillisiin koulutuksiin. VST-hankkeen tavoitteena on tarjota vangeille ja muille lainrikkojataustaisille, vaikeasti työllistyville henkilöille tietoa, yksilöllistä tukea ja palveluohjausta sekä edistää heidän pääsyään välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille. Pitkän työttömyysajan jälkeen välityömarkkinat tarjoavat useille kohderyhmään kuuluville tärkeän väliaskelman, jonka kautta työelämätaidot saavat mahdollisuuden kohentua. Koulutuksesta kiinnostuneille hankkeessa tarjotaan henkilökohtaista opinto-ohjausta. Lisäksi hankkeessa järjestetään ryhmäkoulutustilaisuuksia.

Työnantaja! Mikäli organisaationne on halukas tarjoamaan työkokeilu- tai työpaikan KRISin toiminnassa mukana olevalle henkilölle ja haluatte näin auttaa meitä rakentamaan asiakkaillemme uudenlaista elämää, otattehan meihin yhteyttä. Keskustelemme mielellämme yhteistyömahdollisuuksista.

VST-hankkeita tukevat paikalliset ELY-keskukset.