Vertaistyö

Vertaistyö – mitä se on?

Vapaaehtoistyösta puhuttaessa päihdeongelmaisten rikoksenuusijoiden problematiikka on vaikea, eikä sitä ratkota perinteisin keinoin.

Päihteettömyyden keskeistä merkitystä tulisi korostaa kun halutaan vähentää uusintarikollisuutta. Tosiasia on, että valtaosa vangeista on päihderiippuvaisia.

Raitistunut rikollinen on kehitysprosessissa, joka on loppuelämän mittainen. Problematiikalla ei ole kaikkien osapuolten mieltämää yhteistä sanastoa. Sen laatiminen on KRIS’in tulevaisuuden haaste.

Tukityössä emme unohda omaa menneisyyttä, sillä sen kokemukset ja selviytyminen ovat pääoma, jota ei voi rahalla ostaa eikä kursseilla oppia.

Vertaistyöllä tarkoitamme selviytymisprosessin, kokemuksen sekä sosiaalialan ammattitutkintojen yhdessä antamaa ammattitaitoa. KRIS tarjoaa tätä myös esitelmöiden. Meitä voi kutsua esim. sosiaalialan ammattioppilaitoksiin.

Tärkein vertaistyön muoto on kuitenkin vankilatyö. KRIS:issä keskustelemme vapautuvan kanssa hänen omalla kielellään.