Valikko Sulje

Vertaisuuden merkitys rikoksista irtaantumisessa

KRIS Tampere ry:n kävijöiden näkemyksiä vertaisuuden merkityksestä rikoksista irtaantumisessa Hirvensalo Anna ja Kangasniemi Lotta 05/2022

Sophia Söderström


Treatment of the Criminal Lifestyle

An Evaluation of Interventions based on
Positive Criminology

Eveliina Ketolainen, Kati Kuusio, Elina Mustonen

Päihde- ja rikoskierteestä takaisin yhteiskuntaan vertaistukiperiaatteella

Tutkimus KRIS:stä

Ida Pääsky, Silja Salonen

Vankien koulukokemukset ja niihin vaikuttavat
tekijät suhteessa elämänkulkuun

”Laajemmin katsottuna koululla on ollut todella vammauttavia vaikutuksia elämääni”

Janita Hiltunen, Marika Salakari

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ

Subjektiivisia kokemuksia perheelle annetusta tuesta

Annika Virtanen

Nuorten vapautuneiden vankien kokemuksia elämäntilanteestaan vapautumisen jälkeen

” Vertaistuki se on oikeesti niinku parasta tukee, mitä sä voit saada”

Kaisa Peltoniemi, Emmi Salminen

”Niin paljon saa, kun on valmis antamaan”

Aktiivisten vankilataustaisten kävijöiden kokemuksia
KRIS Tampere ry:n toiminnasta

Virpi Raittinen, Marika Vuorenmaa

KALTEREIDEN TAKAA MUUTOSTEN POLULLE

Rikostaustaisten henkilöiden kokemuksia
Tampereen kaupungin palvelujärjestelmästä

Sini Viljamäki


KOKEMUKSET KRIS- TOIMINNASTA
VANKILOISSA


Opinnäytetyö
Yhteisöpedagoginkoulutus

Säröaho, Veera

Tampereen palveluverkosto

– Rikoksentekijöiden parissa työskentelevien näkökulma

Manninen, Anmari

Aistien-menetelmällä eheytymisen avaimia
vasta vapautuneille naisvangeille

Saija Ijäs ja Johanna Kaskela


”ONHAN SE MUKAVA TUNTIA ITTENSÄ JOSSAKI TARPEELLISEKSI”


Yhden ihmisen kokemus VST-hankkeessa mukanaolosta

Anniina Lassila, Suvi Koivula


Vanhemmuus vankilasta käsin


Päiväkodin henkilöstön ja vankeusrangaistusta suorittavan vanhemman
kokemuksia yhteistyön merkityksestä

Jonna Lindqvist & Heidi Mankavaara

VOIMAA, LUONTO HOIVAA – OMIEN VOIMAVAROJEN TUTKINTAA LUONNOSSA

Hoitotyön koulutusohjelma 2019

Karoliina Lehtinen


”KUN TULEE KRISIN OVESTA SISÄÄN, VOI LUOTTAA SIIHE, ET TYÖNTEKIJÖILLÄ ON OMA TAUSTA”-

Satakuntalaisten kokemuksia KRIS Ry:n toiminnasta päihteettömyyden tukemisessa sekä ajatuksia toiminnan aloittamisesta Porissa

Milka Kumpu

’’TOTA, KYLLÄHÄN SE ON NIINKUN
ÄÄRIMMÄINEN VOIMAVARA’’


Vapautuneiden vankien kokemuksia parisuhteen
vaikutuksesta yhteiskuntaan integroitumiseen

Heini Koski-Säntti

KONNASTA KUNNON KANSALAISEKSI


Rikostaustaisten kokemuksia desistanssin onnistumisen
edellytyksistä

Laura Jalo, Ida Koivu ja Eena Rokkanen

’’Älä liikaa hyysää niitä kriminaaleja sä
et pääse niistä ikinä eroon.’’


Kokemuksia rikostaustaisten kanssa työskentelystä

Emilia Kemppainen, Wilma Puputti

”EIHÄN TÄSSÄ MAAILMASSA MILLÄÄN
MUULLA OOKKAAN MERKITYSTÄ KU NIILLÄ
KOHTAAMISILLA”

Vankilasta vapautuneiden kokemuksia arjen kohtaamisista
vapautumisen jälkeen

Jaana Juntunen

LAINRIKKOJATAUSTAISTEN PALAAMINEN TYÖELÄMÄÄN


Valmiuksia Siirtyä Työelämään -Opas

Eveliina Ketolainen, Kati Kuusio, Elina Mustonen

Päihde- ja rikoskierteestä takaisin yhteiskuntaan vertaistukiperiaatteella.

Tutkimus KRIS-yhdistyksistä

Raija Kallava


TOIPUMISTARINOITA PÄIHDERIIPPUVUUDESTA


– KRIS SATAKUNTA RY:N KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN
KOKEMUKSIA TOIPUMISESTA JA PÄIHDEHOITOTYÖSTÄ

Minna Jokinen, Liisa Päivärinta

”110 % OMAA MOTIVAATIOTA”

Vapautuneiden vankien kokemuksia yhteiskuntaan integroitumisesta
Tampereella

Sokura, Sanni & Teeriniemi, Miia

Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemuksia
KRIS Etelä-Suomi ry:n toiminnasta

Minna Järvinen

”KRIS ON NÄYTTÄNY MULLE TIEN”


KRIS-järjestön toimintaan osallistuvien kokemuksia
päihteettömyyden tuesta

Antti Aro & Emmi Hakuli


”ITTENSÄ KANS PÄRJÄÄ NYKYÄÄN PALJON PAREMMIN”


Action!-hankkeen asiakkaiden kokemuksia hankkeen vaikuttavuudesta heidän arjenhallintaansa ja osallisuuteensa

Aino-Maria Ervelä

LAINRIKKOJATAUSTAISTEN NUORTEN TUKEMINEN KOHTI TYÖELÄMÄÄ


Nuorten ja työntekijöiden kokemuksia
Move On! – hankkeesta