Nuorisotyö

Nuorisotyö

KRIS-erityisnuorisotyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kriminaalityötä 15-25-vuotiaille päihde- ja/tai rikoskierteessä oleville nuorille vertaistuen avulla.

Erityisnuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren päihteettömyyttä ja rikoksettomuutta sekä luoda yhdessä tavoitteita, jotka auttavat nuorta saamaan kiinni mielekkäämmästä ja vastuulllisemmasta elämäntavasta. Nuorisotyön mentoreilla itsellään on mm. kokemuksia syrjäytymisestä, vankilasta, päihdeongelmasta ja lastensuojelun asiakkuudesta.

KRISin toimintaan liittyy aina neljä periaatetta: rehellisyys, päihteettömyys, yhteisvastuullisuus ja toveruus. Tälle perustalle on luotu myös nuorisotyön toiminta.

Nuorisotyö on aloitettu pienimuotoisena toimintana eri toimintakeskuksien yhteydessä vuodesta 2008. Nuorisotyö sisältää erilaisia toimintamuotoja, joissa ollaan mukana nuoren elämässä niin arjessa kuin vapaa-ajallakin.