Valmiuksia siirtyä työelämään-hanke

KRIS-Oulu ry:n toteuttama Valmiuksia siirtyä työelämään (VST) -hanke tarjosi apua työnhakuun ja koulutukseen! VST -hanke toimi asiakkaidensa työn ja koulutuksen välittäjänä sekä osana elämänmuutosta ja kuntoutusta. Näin helpotettiin vaikeasti työllistyvien pääsyä välityömarkkinoille, avoimille työmarkkinoille sekä valmentaviin ja ammatillisiin koulutuksiin.

VST-hankkeen tavoitteena oli tarjota vangeille ja muille lainrikkojataustaisille, vaikeasti työllistyville henkilöille tietoa, yksilöllistä tukea ja palveluohjausta sekä edistää heidän pääsyään välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille.  VST-hankkeen toimintatapoihin kuuluivat yksilöllinen asiakastyöskentely ennen vankilasta vapautumista ja siviilissä.  VST-hanketta rahoitti ELY-keskus. Hanke toimi Oulussa 2013-2015 vuosina.

 

Vaikuttavuusarvio:

VST -hankkeen opinnäytetyö:

”ONHAN SE MUKAVA TUNTIA ITTENSÄ JOSSAKI TARPEELLISEKSI”
Yhden ihmisen kokemus VST-hankkeessa mukanaolosta.

Tästä linkistä: http://www.theseus.fi/handle/10024/138940

 

Linkissä  VST-OPAS OULU 2014 valmistunut opas. Oppaassa kuvataan KRIS-Oulu ry:n VST-projektin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja lainrikkojataustaisten henkilöiden yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemiseksi ja saattamiseksi.

Lainrikkojataustaisten palaaminen työelämään : Valmiuksia siirtyä työelämään -opas/ Juntunen, Jaana (2014)

http://www.theseus.fi/handle/10024/85099

 

VST-OPAS, päivitetty versio täältä:

VSTOPAS2017

 

VST -loppuraportin löydät täältä:

VST LOPPURAPORTTI