MoveOn! -Hanke

MOVE ON!-hankkeen kuulumiset vuodelta 2018

Kris-Oulun MOVE ON!-hanke on suunnattu alle 30-vuotiaille lainrikkoja ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille henkilöille. Hanke on vuoden 2018 aikana täyttänyt ja ylittänyt tavoitteensa ja tarve tämänkaltaiselle hankkeelle on ollut ilmeinen.

Asiakkaita on polutettu opintoihin, välityömarkkinoille sekä työelämään. Huomion arvoista hankkeen edetessä on ollut asiakkaiden arjentaitojen puute sekä vuorokausirytmin olemattomuus. Nämä asiakkaat tarvitsevat huomattavan paljon tukea ja ohjausta arjen pyörittämiseen. Myös etuuksien hakeminen sekä asiointi virastoissa on heille haastavaa. Olemmekin huomanneet, että vahva rinnallakulku heidän kanssaan sekä talouden ja arjen hoitaminen kuntoon on edesauttanut heidän työllistymistään pitkällä tähtäimellä.

Olemme kokeneet asiakkaiden kanssa hienoja onnistumisen kokemuksia, mutta myös karvaita pettymyksiä. Kuitenkin asiakkaiden kanssa onnistumiset sekä asiakkaiden kasvava toivo ja usko tulevaan antaa meillekin työntekijöinä paljon.

Näiden asiakkaiden kanssa pieneltäkin tuntuva muutos on suuri harppaus eteenpäin. Se, että nuori saa vuorokausirytminsä kuntoon ja saapuu sovittuun tapaamiseen aamulla, tai oppii täyttämään itse kelan lomakkeen. Hankkeessa kuitenkin etusijalla on työllistyminen ja siihen pyrimme. 

MOVE ON!-hankkeen tytöt;

Jaana ja Anna

KRIS-Oulu ry:n  Move On! työllistämishanke , jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

MOVE ON! -hanke on suunnattu 15-29 vuotiaille lainrikkoja-ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille.

Kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi myös ammatillista koulutusta vailla olevat, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Hankkeen painopistealueena on työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen kehittämisen tukeminen.

Esimerkkejä hankkeen tarjoamista palveluista:

  • palveluohjaus
  • asioinnin tuki
  • ohjaavat ja valmentavat ryhmätilaisuudet
  • työ- ja koulutusneuvontaa
  • lomakkeiden ja asiakirjojen täyttöapu
  • asunto- ja velka-asiat
  • välityömarkkinapaikat

Järjestämme myös info tilaisuuksia ja kerromme mielellämme lisää  hankkeestamme!

Hankevastaava Jaana Juntunen

046-5473112, jaana.juntunen@kris.fi

Hanketyöntekijä Anna Juntunen

046-6232883, anna.juntunen@kris.fi

MOVE ON! -hankkeelle tilattu opinnäytetyö:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/156532/Kela_Opinnaytetyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MoveOn! -hankkeen ilmaiset koulutukset ja kokoontumiset 15-29 vuotiaille

vuodelle 2019:

Ilmoittautumiset : anna.juntunen@kris.fi