MoveOn! -Hanke

MOVE ON!-hanke päättyi 30.6.2019

Loppuraportti linkki sivun alaosassa!

Kris-Oulun MOVE ON!-hanke oli suunnattu alle 30-vuotiaille lainrikkoja ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille henkilöille. Hanke menestyi hyvin ja tuloksia syntyi ja tarve tämänkaltaiselle hankkeelle on ollut ilmeinen.

Asiakkaita on polutettu opintoihin, välityömarkkinoille sekä työelämään. Huomion arvoista hankkeen edetessä on ollut asiakkaiden arjentaitojen puute sekä vuorokausirytmin olemattomuus. Nämä asiakkaat tarvitsevat huomattavan paljon tukea ja ohjausta arjen pyörittämiseen. Myös etuuksien hakeminen sekä asiointi virastoissa on heille haastavaa. Olemmekin huomanneet, että vahva rinnallakulku heidän kanssaan sekä talouden ja arjen hoitaminen kuntoon on edesauttanut heidän työllistymistään pitkällä tähtäimellä.

Olemme kokeneet asiakkaiden kanssa hienoja onnistumisen kokemuksia, mutta myös karvaita pettymyksiä. Kuitenkin asiakkaiden kanssa onnistumiset sekä asiakkaiden kasvava toivo ja usko tulevaan antoi meillekin työntekijöinä paljon.

Näiden asiakkaiden kanssa pieneltäkin tuntuva muutos on suuri harppaus eteenpäin. Se, että nuori saa vuorokausirytminsä kuntoon ja saapuu sovittuun tapaamiseen aamulla, tai oppii täyttämään itse kelan lomakkeen. Hankkeessa kuitenkin etusijalla oli työllistyminen ja siihen pyrimme. 

MOVE ON!-hankkeen tytöt kiittävät !

Jaana ja Anna

KRIS-Oulu ry:n  Move On! työllistämishanke , jota rahoitti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

MOVE ON! -hanke oli suunnattu 15-29 vuotiaille lainrikkoja-ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille.

Kohderyhmään kuuluivat esimerkiksi myös ammatillista koulutusta vailla olevat, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Hankkeen painopistealueena oli työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen kehittämisen tukeminen.

Esimerkkejä hankkeen tarjoamista palveluista:

  • palveluohjaus
  • asioinnin tuki
  • ohjaavat ja valmentavat ryhmätilaisuudet
  • työ- ja koulutusneuvontaa
  • lomakkeiden ja asiakirjojen täyttöapu
  • asunto- ja velka-asiat
  • välityömarkkinapaikat

Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä :loppuraportti

MOVE ON! -hankkeelle tilattu opinnäytetyö:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/156532/Kela_Opinnaytetyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y