Läheisille

Vertaistukiryhmät

Teemme myös yhteistyötä asiakkaidemme omaisten kanssa ja olemme törmänneet työssämme siihen, että omaiset jäävät usein ilman asianmukaista tukea läheisen kamppaillessa päihteiden kanssa tai joutuessaan vankilaan.

Erityisesti asiakkaidemme vanhemmat jäävät ilman tukiverkkoa. Tähän tarpeeseen olemme perustaneet jo vuonna 2015 vertaistukiryhmän nimenomaan päihde- ja/tai lainrikkojataustaisten henkilöiden vanhemmille.

Myös nuorille on oma vertaistkiryhmä!

Ryhmien aikataulut:

Tapaamiset pidetään KRIS-Oulu ry:n

tiloissa erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Läheisten ja vanhempien vertaistukiryhmän seuraava kokoontumimen on  -___/___ klo 13.00.

Voit ilmoittautua joko soittamalla , tekstiviestillä tai sähköpostitse :

 046-547 3112 tai jaana.juntunen@kris.fi

Nuorten vertaistukiryhmän seuraava kokoontuminen on__/__2019

klo 13.00

Voit ilmoittautua joko soittamalla , tekstiviestillä tai sähköpostitse :

 046-547 3112 tai jaana.juntunen@kris.fi

 

Tapaamisiin voidaan kutsua tarvittaessa vierailijoita ja asiantuntijoita eri tahoilta.

OPAS Vankilaan joutuneen läheisille (2014)

Päivitetty versio 2017 saatavilla toimistoltamme!