Läheisille

Vanhempien vertaistukiryhmä?

Teemme myös yhteistyötä asiakkaidemme omaisten kanssa ja olemme törmänneet työssämme siihen, että omaiset jäävät usein ilman asianmukaista tukea läheisen kamppaillessa päihteiden kanssa tai joutuessaan vankilaan.

Erityisesti asiakkaidemme vanhemmat jäävät ilman tukiverkkoa. Tähän tarpeeseen olemme perustaneet jo vuonna 2015 vertaistukiryhmän nimenomaan päihde- ja/tai lainrikkojataustaisten henkilöiden vanhemmille.

Ryhmän aikataulu:

Tapaamiset pidetään KRIS-Oulu ry:n

tiloissa kuukauden välein.

Tapaamisia vetää yksi päihde- ja lainrikkojataustaisen nuoren vanhempi.

Tapaamisiin voidaan kutsua tarvittaessa vierailijoita ja asiantuntijoita eri tahoilta.

OPAS Vankilaan joutuneen läheisille (2014)

Päivitetty versio 2017 saatavilla toimistoltamme!