Action-hanke

                                  

Action! -hanke

”Toimintaa työn ja työttömyyden väissä”

Action! -hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30 vuotiaat päihde- ja lainrikkojataustaiset, pitkäaikaistyöttömät sekä osatyökykyiset henkilöt. Toimintamme on suunnattu henkilöille, joilla on elämäntilanteensa vuoksi haasteita työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille.

Hanke tuottaa matalan kynnyksen palveluita, jonka tavoitteena on parantaa hankeessa mukana olevien asiakkaiden työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä vahvistaa heidän ammatillista osaamistaan. Pyrkimyksenä on löytää jokaiselle mielekkäitä jatkopolkuja, joko työn tai opiskeluiden parista.

Hanke tarjoaa asiakkaille palveluohjausta yksillöllisten tarpeiden mukaan. Palveluohjaus pitää sisällään muun muassa neuvontaa, yhdessä tekemistä, arjen hallinta taitojen vahvistamista ja liikuntaa.

Hankkeeseen tehty tuore opinnäytetyö.

-Asiakkaiden kokemuksia hankkeen vaikuttavuudesta heidän arjenhallintaansa ja osallisuuteensa-

Action- hankkeen opinnäytetyö

Sami Elovaara puh. 046-555 9547 /sami.elovaara@kris.fi

Marko Raunio 046- 555 9654/marko.raunio@kris.fi