KRIS-Etelä-Suomi ry

KRIS-Etelä-Suomi ry on yhdistys, joka tähtää rikos- ja päihdekierteessä olevien ihmisten auttamiseen vertaistuen periaatteella. Yhdistyksellä on tarkoitus poluttaa vaikeasti työllistettäviä takaisin työelämään tai koulutuksiin. KRIS-Etelä-Suomi ry tekee työtä myös syrjäytymisuhan alla sekä rikoskierteeseen ajautuvien nuorten parissa.

Toiminta jakautuu yleisesti kolmeen osa-alueeseen:

Vankilatyöhön
Avotyöhön
Nuorisotyöhön

Perusperiaatteitamme ovat:

 • Päihteettömyys
 • Rehellisyys
 • Toveruus
 • Yhteisvastuullisuus

Näiden neljän sanan ja niiden merkityksen ympärille kietoutuu koko KRIS toiminta. KRIS:n työntekijä ei ole vain työntekijä, eikä asiakas ole vain asiakas. KRIS antaa mahdollisuuden uudelle elämäntavalle, pois vankilasta ja päihteistä, kohti laadukkaampaa ja mielekkäämpää elämää.

VANKILATYÖ:

KRIS Etelä-Suomi ry tekee tällä hetkellä asiakasyhteistyötä Hämeenlinnan vankilan kanssa.

Vankilatyö pähkinänkuoressa

Rohkaisemme vapautumassa olevia kontaktiin pääosin päihteettömillä osastoilla pidettävien KRIS-infojen ja teemaryhmien kautta. Olemme näin mukana valmistelemassa vapautumista. Menemme tarvittaessa portille vastaan. Pääpainotus on päihteettömyyden ja rikoksettoman elämäntavan tukemisessa, nopeissa ei-byrokraattisissa toimenpiteissä ja tukiverkon luomisessa. Tuki voi myös olla neuvottelevaa, tuloksellisesta palveluohjausta esim. uo-, valvonta-, sosiaali- ja työvoimaviranomaisten kanssa.

Vankilatyö vankeusaikana

 • Infot, puhelut, kirjeet
 • Lomasaatot ja –tuet
 • Päihteettömät ryhmät vankilassa ja vapaudessa
 • Vapauteen valmistautuminen

Vankilatyö vapautuessa

 • Portilta haku
 • Valvottu koevapaus
 • Vapautumiseen liittyvä asioiden järjestely
 • Vertaistuki

Vankilatyö vapaudessa

  • Tukipuhelut ja -tapaamiset
  • Neuvotteleva työ (palveluohjaus)
  • Yhdyskuntapalvelu, työelämävalmennus ja –harjoittelu
  • Vastaanottotoiminta
  • Päivystyspuhelin
  • Ryhmät
  • Tulevaan täytäntöönpanoon liittyvä työ (ensikertalaiset/uusijat)
  • Vertaistuki
  • Opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoitus

Sivun alkuun

AVOTYÖ:

Toimintakeskuksemme sijaitsee tällä hetkellä Metsälässä, Käpylän juna-aseman lähellä (os. Läkkisepäntie 22, 00620 Helsinki).  Toimintakeskustyön tarkoituksena on tukea vankilasta vapautuneita, syrjäytymisuhan alla olevia ja päihdeongelmaisia päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sekä edistää myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Toimintakeskus on auki arkipäivisin klo 9-15.

Haluamme ylläpitää ja edistää vertaistukityöllä lainrikkoja-, ja riippuvuustaustaisten fyysistä-, psyykkistä- ja sosiaalista hyvinvointia sekä selviytymistä yhteiskunnassa.  Toiveenamme on myös myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Toimintakeskuksemme sisältää mm. seuraavia palveluita:

 • vertaistukityö
 • vankila-, toimintakeskus- ja nuorisotyö
 • koevapausvelvoitteen mukainen toiminta, koevapausohjelma
 • ammatillinen ennaltaehkäisevä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaustyö/ ohjatut nuorten ryhmätoiminnot
 • yhteistyökumppanuus-, viranomais-, ja verkostoyhteistyö
 • henkilökohtainen vertaistukihenkilö/ palveluohjaus, tukityö ja neuvonta
 • toimintakeskuspalvelut
 • päihde- ja asumispalveluihin ohjaus
 • teemaryhmät
 • naisten ryhmätoiminnat
 • vapaa-aika-, harrastus- ja liikuntatoiminnot
 • työkokeilu/palkkatuki
 • jatkosuunnitelma työelämään ja koulutukseen
 • loppuarviointi yhdessä asiakkaan kanssa, asiakaspalaute, tavoitteet ja riskit jatkon osalta, sopiminen yhteyden pidosta tarvittaessa. Palveluverkoston varmistaminen.
Helsingin toimintakeskuksen avoin viikko-ohjelma:

Ma

10.00 Aamufiilis

Ti

10.00 Aamufiilis

12.00 Basic

Ke

9.00 Na/AA kokous (ohjaaja lähtee ryhmään mukaan)

10.00 Aamufiilis

12.00 Sali

To

10.00 Aamufiilis

15.00 Naisten ryhmä

Pe

10.00 Aamufiilis

12.00 Basic

13.00 Nuorten ryhmä/Sali

Ota yhteyttä, tule käymään ja tule mukaan toimintaan! 045 808 6955

Move On!-hanke

Palvelemme pääkaupunkiseudun työttömiä ja yrittäjiä. Tarjoamme työttömille yksilöllisesti räätälöidyn tuen työmarkkinoille astumiseen ja työnantajille riskittömän tavan rekrytoida. Huomioimme työssämme molempien asiakasryhmiemme tarpeet, ja tarjoamme yksilö- ja tapauskohtaista, pitkäkestoista tukea myös työsuhteen aikana. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat pienet ja keskisuuret yritykset rakennus-, kiinteistö-, huolto- ja hoiva-aloilta. Teemme yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun järjestöjen, oppilaitosten, rikosseuraamuslaitoksen, Etelä-Suomen vankiloiden, Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimiston, Uudenmaan TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Haluatko töitä tai apua työllistymiseen?
Asiakasohjaus:

Markku Heikkilä

hanketyöntekijä

040 034 7704

markku.heikkila@kris.fi

Juha Seljänperä

hankevastaava

044 976 3889

juha.seljanpera@kris.fi

NUORISOTYÖ:

KRIS-erityisnuorisotyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kriminaalityötä 15-29-vuotiaille päihde- ja rikoskierteessä oleville nuorille vertaistuen avulla. Erityisnuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren päihteettömyyttä ja rikoksettomuutta sekä luoda yhdessä nuoren kanssa tavoitteita, jotka auttavat nuorta saamaan kiinni mielekkäämmästä ja vastuulllisemmasta elämäntavasta. Nuorisotyön tukihenkilöillä itsellään on mm. kokemuksia vankilasta, päihdeongelmasta ja lastensuojelun asiakkuudesta.

KRISin toimintaan liittyy aina neljä periaatetta:  päihteettömyys, rehellisyys, toveruus ja yhteisvastuullisuus. Tälle perustalle on luotu myös nuorisotyön toiminta.

Nuorisotyö toimii täysin vapaaehtoisten voimin Helsingin toimintakeskuksesta käsin. Nuorisotyö sisältää erilaisia toimintamuotoja, joissa ollaan mukana nuoren elämässä niin arjessa kuin vapaa-ajallakin.

Etelä-Suomen KRIS-nuoriin saat yhteyden numerosta 045 808 6955 

VAPAA-AJANTOIMINTA:

Tarjoamme mielekästä tekemistä ja harrastetoimintaa. Toimintana ovat mm. teemaryhmät, liikuntavuorot, turnaukset, urheilutapahtumat, elokuvaillat ja peli-illat.


Haluatko liittyä jäseneksi?

Ohessa on jäsenlomake, josta löydät tarkempaa tietoa liittymisestä.

 Jäsenmaksu on 2 € vuodessa. Jäsenyys ei velvoita sinua mihinkään.

jäsenlomake-2015

Lämmin kiitos toimintaamme tukeville tahoille!

Helsingin toimintakeskuksen toimintaa mm. leipä- ja kakku lahjoituksin useampana päivänä viikossa tukee Kakkukeisari.

www.kakkukeisari.fi

Kiitokset runsaista pikkujouluherkku lahjoituksista Veijolle!

http://www.chef-wotkins.com/


Seuraavat liikkeet ovat sponsoroineet Helsingin kesäpäiviämme arpajaispalkintoineen, lahjakortteineen ja lahjoituksineen:

www.kakkukeisari.fi

www.vikingline.fi

www.siljaline.fi

www.hok-elanto.fi

www.kierrätyskeskus.fi

Alennuksia treenimaksuihin tarjoaa Järvenpään Sisu Gym

www.sisugym.com

Yhteystiedot

KRIS-ETELÄ-SUOMI RY (ent. KRIS-Suomi ry)

Toimintakeskuksen puhelin: 045-808 6955

Läkkisepäntie 22 00630 Helsinki

Toimintakeskus auki ma-pe 10-15

KRIS-Nuoret Helsinki
045 808 6955

Heti töihin- hanke!
-lainrikkojataustaisten pääkaupunkiseutulaisten työllisyyshanke

Juha Seljänperä, hankevastaava

juha.seljanpera@kris.fi, 044 976 3889

Markku Heikkilä, hanketyöntekijä

markku.heikkila@kris.fi, 040 034 7704

 

Hallinto

Juha Seljänperä

juha.seljanpera@kris.fi

Pankkiyht. NORDEA: FI 19 1181 3000 1059 19

Wanhat historiasivut: www.kolumbus.fi/kris.kid

Kris-Etelä-Suomi ry:n hallitus: Hanna Pirttilahti, Anssi Koskinen (puh.joht.), Jukka Huttula, Jyrki Tepsa, Markku Heikkilä (työntekijäedustaja)