Valikko Sulje

PÄIHTEETTÖMYYS   REHELLISYYS   TOVERUUS   YHTEISVASTUULLISUUS 

KRIS-Oulu ry  edistää alueellaan lainrikkoja-ja päihdetaustaisten henkilöiden voimaantumista ja myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan KRIS- vertaistyön avulla. Tavoitteina on rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen. Työskentelemme myös vahvasti koko läheisvekoston kanssa.

Teemme myös ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, autamme syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pääsemään takaisin yhteiskuntamme tasa-arvoisiksi yksilöiksi.

 

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

 

-Toimintakeskus

-Vappauspakkaus

-Asioinnin tukikäynnit, palveluohjaus, asuntoasiat, lomakkeiden täyttöapu

Vertaistukiryhmät

Kuntouttava työtoiminta

-Rassauspaja työtoiminta

-Liikunta

-Action – hanke  30-60 vuotiaille

-Back Up! -hanke

Ruoka-apu

AVOTYÖ

KRIS-Oulu ry:n tiloissa on mahdollisuus yksilökeskusteluihin ajanvarauksella.

Lisäksi KRIS-Oulu ry:n toimintakeskuksella järjestetään ryhmätoimintaa mm. nuorten ryhmä ja vanhempainryhmä.

Lisätietoja ryhmien aikataulusta saat osiosta Läheisille sekä toimintakeskukselta.

KRIS-Oulu ry:n BASIC-koulutus

Mukaan ovat tervetulleita rikos- ja päihdetaustaiset, jotka haluavat kääntää omat taustansa ja kokemuksensa voimavarakseen kokemusasiantuntijoina. Koulutuksen käytyä osallistujat saavat BASIC-todistuksen ja ovat valmiita toimimaan KRIS-tukihenkilöinä.

NUORISOTYÖ

KRIS-Oulu ry:n edustajat tulevat pyydettäessä puhumaan kokemusasiantuntijoina muun muassa oppilaitoksiin. Aiheina voi olla esimerkiksi koulukiusaaminen, päihteet tai rikollisuus ja niiden ennaltaehkäisy.

Vankilatyö pähkinänkuoressa

Vankilatyön tavoitteena on tukea vankeja ja vankilasta vapautuneita irtaantumaan päihde- ja rikoskierteestä. Tavoitteena on myös kannustaa päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sekä  edistää myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Rohkaisemme vapautumassa olevia kontaktiin esimerkiksi vankiloissa pidettävien -infojen/messujen kautta. Olemme näin mukana valmistelemassa vapautumista. Tulemme tarvittaessa vapautuvaa vankia portille vastaan. Pääpainotus on päihteettömyyden ja rikoksettoman elämäntavan tukemisessa, nopeissa ei-byrokraattisissa toimenpiteissä ja tukiverkon luomisessa. Tuki voi myös olla neuvottelevaa, tuloksellisesta palveluohjausta esim. ulosotto-, valvonta-, sosiaali- ja työvoimaviranomaisten kanssa.

Muuta toimintaa

– Järjestämme myös koulutus-, keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia.

– Olemme mukana täydentämässä  vapautumisen suunnittelua, vapautuvien vankien jälkihuoltoa eri verkostoissa sekä teemme saumatonta ja jatkuvaa yhteistyötä Oulun yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa mm. muiden rangaistusmuotojen suorittamiseen liittyen.

– Kehitämme nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää työtä yhdessä eri viranomaisten kanssa.

– Osallistumme rikosseuraamusalan seminaareihin  sekä teemme yhteistyötä eri yhdistysten ja viranomaisten kanssa.

 

– Seuraava seminaarimme pidetään helmikuussa 2020-

 

Toimintaa rahoittaa ja tukee: Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Oulun kaupunki, Stea sekä ESR.

Hallituksen puheenjohtaja: Eija Juntunen

Löydät meidät myös facebookista, twitteristä ja instagramista!

etunimi.sukunimi@kris.fi

www.kris.fi/kris-oulu

 Jaana Juntunen 046-547 3112

Anna Juntunen 046-623 2883 

Marko 046-555 9654 

Sami 046-555 9547 

Jani 046-531 4051 

Teija 046-6107236 

Toimintakeskus 046-6203172 

Toimintakeskus avoinna: Ma-To klo 8-15 ja pe 8-12

 

KRIS-Oulu ry:n Y-tunnus: Y- 2555856-1    Tilinumero: FI52 5741 3620 5541 36

Toiminnanjohtaja Jaana Juntunen /jaana.juntunen@kris.fi

046-5473112

Palolantie 22, 90620  OULU

 

KRIS Etelä-Pohjanmaa ry

Olemme avoinna arkisin 9.00-15.00 ja lauantaisin 13.00-16.00 (kesä-heinäkuun lauantait kiinni). Osoitteessa LUHDANTIE 2, 60200 SEINÄJOKI

Ota rohkeasti yhteyttä joko soittamalla tai tule KRIS-Toimintakeskukselle käymään!

 

YHTEYSTIEDOT

KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry Luhdantie 2 60200 Seinäjoki

www.kris.fi

etela-pohjanmaa@kris.fi

 

TOIMINNAN ERI ALUEISTA VASTAAVAT:

KRIS- Etelä-Pohjanmaa ry:n toiminnanjohtajan sijainen Jenny Latva

puh. 045 843 4273 / jenny.latva@kris.fi

KRIS- Etelä-Pohjanmaa ry:n toimintakeskusvastaava Tomi Pulkkinen ja päivystyspuhelin

puh. 045 864 3882 / tomi.pulkkinen@kris.fi

KRIS- Etelä-Pohjanmaa ry:n toimintakeskusohjaajat Anne Mäenpää ja Joni Niemelä

Toimintakeskus puh. 045 864 3880

Oulu-apu

Tarvitsetko apua arkeesi koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi?
Apua tarjoavat Oulun kaupunki, seurakuntayhtymä, asukastuvat sekä useat eri järjestöt ja yritykset.
 

Oulu-apu antaa 
• ohjausta, neuvontaa ja keskusteluapua
• asiointiapua riskiryhmille ja karanteenissa oleville
• ruoka-apua kaikenikäisille sitä tarvitseville.


 p. 08 558 558 20
 ma-to klo 8-18, pe klo 8-16

 ma-to klo 8-21, pe klo 8-16

 

Saat neuvontaa suomeksi ja englanniksi.
Oulu-apu provides guidance in Finnish and in English.

 

 

 

 

 

MOVE ON!-hanke päättyi 30.6.2019

Loppuraportti linkki sivun alaosassa!

Kris-Oulun MOVE ON!-hanke oli suunnattu alle 30-vuotiaille lainrikkoja ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille henkilöille. Hanke menestyi hyvin ja tuloksia syntyi ja tarve tämänkaltaiselle hankkeelle on ollut ilmeinen.

Asiakkaita on polutettu opintoihin, välityömarkkinoille sekä työelämään. Huomion arvoista hankkeen edetessä on ollut asiakkaiden arjentaitojen puute sekä vuorokausirytmin olemattomuus. Nämä asiakkaat tarvitsevat huomattavan paljon tukea ja ohjausta arjen pyörittämiseen. Myös etuuksien hakeminen sekä asiointi virastoissa on heille haastavaa. Olemmekin huomanneet, että vahva rinnallakulku heidän kanssaan sekä talouden ja arjen hoitaminen kuntoon on edesauttanut heidän työllistymistään pitkällä tähtäimellä.

Olemme kokeneet asiakkaiden kanssa hienoja onnistumisen kokemuksia, mutta myös karvaita pettymyksiä. Kuitenkin asiakkaiden kanssa onnistumiset sekä asiakkaiden kasvava toivo ja usko tulevaan antoi meillekin työntekijöinä paljon.

Näiden asiakkaiden kanssa pieneltäkin tuntuva muutos on suuri harppaus eteenpäin. Se, että nuori saa vuorokausirytminsä kuntoon ja saapuu sovittuun tapaamiseen aamulla, tai oppii täyttämään itse kelan lomakkeen. Hankkeessa kuitenkin etusijalla oli työllistyminen ja siihen pyrimme. 

MOVE ON!-hankkeen tytöt kiittävät !

Jaana ja Anna

KRIS-Oulu ry:n  Move On! työllistämishanke , jota rahoitti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

MOVE ON! -hanke oli suunnattu 15-29 vuotiaille lainrikkoja-ja päihdetaustaisille sekä muille vaikeasti työllistettäville nuorille.

Kohderyhmään kuuluivat esimerkiksi myös ammatillista koulutusta vailla olevat, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Hankkeen painopistealueena oli työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen kehittämisen tukeminen.

Esimerkkejä hankkeen tarjoamista palveluista:

  • palveluohjaus
  • asioinnin tuki
  • ohjaavat ja valmentavat ryhmätilaisuudet
  • työ- ja koulutusneuvontaa
  • lomakkeiden ja asiakirjojen täyttöapu
  • asunto- ja velka-asiat
  • välityömarkkinapaikat

Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä :loppuraportti

MOVE ON! -hankkeelle tilattu opinnäytetyö:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/156532/Kela_Opinnaytetyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

KRIS-Oulu ry:n toteuttama Valmiuksia siirtyä työelämään (VST) -hanke tarjosi apua työnhakuun ja koulutukseen! VST -hanke toimi asiakkaidensa työn ja koulutuksen välittäjänä sekä osana elämänmuutosta ja kuntoutusta. Näin helpotettiin vaikeasti työllistyvien pääsyä välityömarkkinoille, avoimille työmarkkinoille sekä valmentaviin ja ammatillisiin koulutuksiin.

VST-hankkeen tavoitteena oli tarjota vangeille ja muille lainrikkojataustaisille, vaikeasti työllistyville henkilöille tietoa, yksilöllistä tukea ja palveluohjausta sekä edistää heidän pääsyään välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille.  VST-hankkeen toimintatapoihin kuuluivat yksilöllinen asiakastyöskentely ennen vankilasta vapautumista ja siviilissä.  VST-hanketta rahoitti ELY-keskus. Hanke toimi Oulussa 2013-2015 vuosina.

 

Vaikuttavuusarvio:

VST -hankkeen opinnäytetyö:

”ONHAN SE MUKAVA TUNTIA ITTENSÄ JOSSAKI TARPEELLISEKSI”
Yhden ihmisen kokemus VST-hankkeessa mukanaolosta.

Tästä linkistä: http://www.theseus.fi/handle/10024/138940

 

Linkissä  VST-OPAS OULU 2014 valmistunut opas. Oppaassa kuvataan KRIS-Oulu ry:n VST-projektin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja lainrikkojataustaisten henkilöiden yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemiseksi ja saattamiseksi.

Lainrikkojataustaisten palaaminen työelämään : Valmiuksia siirtyä työelämään -opas/ Juntunen, Jaana (2014)

http://www.theseus.fi/handle/10024/85099

 

VST-OPAS, päivitetty versio täältä:

VSTOPAS2017

 

VST -loppuraportin löydät täältä:

VST LOPPURAPORTTI

                                  

Action! -hanke

”Toimintaa työn ja työttömyyden väissä”

Action! -hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30 vuotiaat päihde- ja lainrikkojataustaiset, pitkäaikaistyöttömät sekä osatyökykyiset henkilöt. Toimintamme on suunnattu henkilöille, joilla on elämäntilanteensa vuoksi haasteita työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille.

Hanke tuottaa matalan kynnyksen palveluita, jonka tavoitteena on parantaa hankeessa mukana olevien asiakkaiden työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä vahvistaa heidän ammatillista osaamistaan. Pyrkimyksenä on löytää jokaiselle mielekkäitä jatkopolkuja, joko työn tai opiskeluiden parista.

Hanke tarjoaa asiakkaille palveluohjausta yksillöllisten tarpeiden mukaan. Palveluohjaus pitää sisällään muun muassa neuvontaa, yhdessä tekemistä, arjen hallinta taitojen vahvistamista ja liikuntaa.

Hankkeeseen tehty tuore opinnäytetyö.

-Asiakkaiden kokemuksia hankkeen vaikuttavuudesta heidän arjenhallintaansa ja osallisuuteensa-

Action- hankkeen opinnäytetyö

Sami Elovaara puh. 046-555 9547 /sami.elovaara@kris.fi

Marko Raunio 046- 555 9654/marko.raunio@kris.fi

Back Up! -hanke starttasi 1.7.2019

Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollista heille tulevaisuudessa. Hanke pyrkii lisäämään  asiakkaiden osallisuutta ja kiinnittymistä takaisin osaksi yhteiskuntaa.

Hanke tarjoaa mm. seuraavia palveluja:
Arjentaitojen harjoittelu
Terveydelliset asiat
Talousasiat
Sosiaalinen tuki
Tukihenkilö/kokemusasiantuntija
Vertaistukiryhmät
Yksilökäynnit
Ohjatut liikuntahetket
Asioinnintukikäynnit
Matalan kynnyksen palveluohjaus
Lomakkeiden täyttöapu/verkkoasiointi
Matalan kynnyksen apua ja tukea
 
 
 
 
 
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Oulun kaupunki.
 
 
 
Hankepäällikkö: Jaana Juntunen, 046-5473112
Hanketyöntekijä: Anna Juntunen, 046-6232883
Kokemusasiantuntija: Tanja Raunio

11-05-2019 :Vappauspakkaukset ovat olleet tarpeellisia, varastossamme tarvittaisiin tällä hetkellä pyyhkeitä, mattoja ja kattiloita sekä paistinpannuja.

https://areena.yle.fi/1-4505452  /Vappauspakkaus uutisissa 13.8.2018

KRIS-Oulu ry pyrkii kuntouttamaan rikostaustaisia. Näin se luo turvallisempaa Oulun seutua kaikille.
Yhdistyksessä on kehitelty vuonna 2015 konkreettinen selviytymispaketti.
– Vapauspakkaus sisältää muun muassa petivaatteet, pyyhkeen, saippuaa, astioita, kuivamuonaa ja vessapaperia. KRIS-Oulu ry on siis tämän tuotteen kehittäjä, vastaavaa ”tuotetta” ei aiemmin ollut jaettu rikosseuraamusalalla.
Ensimmäisten pakkausten sisältöä koottiin tuolloin lähinnä omalta joukolta.

Jotta jaettavaa saataisiin lisää, yhdistys kääntyy yksityishenkilöiden sekä yritysten ja yhteisöjen puoleen.
Tavarat voivat olla itselle tarpeettomaksi jääneitä, myös käytettyjä.
– Pakkausten kokoamisen hoitavat kuntoutujamme.
Tavoitteena on, että Vapauspakkauksen saisivat kaikki halukkaat.
– Sen voi antaa vankilan portilla vastassa oleva työntekijämme, joka on muutenkin vapautuneen tukena ensimmäiset päivät.

Ensimmäiset päivät vapaudessa ovat pahimmat ja riskialtteimmat.
Jos hyvin käy, vankilasta vapautunutta odottaa asunto. Usein se kumisee tyhjyyttään.
Eri tukien ajoittamisen kanssa voi olla ongelmia. Esimerkiksi kodin perustamiseen tarkoitettu avustus ei vielä olekaan tilillä.
– Tavallisimmin vapaudessa odottavat köyhyys, tekemättömyys ja ennakkoluulot mutta myös entinen elämä ja huonot kaverit.
Juuri tähän väliin KRIS yrittää tulla. Jo vankilassa se on mukana räätälöimässä polkua uuteen, kaltereiden takaiseen elämään.
Vapautumisen jälkeenkin KRIS kulkee rinnalla edistämässä elämänhallintaa ja yhteiskuntaan osallistumista. Tarjolla on siis tietoa, yksilöllistä tukea, ryhmätoimintaa, ennaltaehkäisyä, valmennusta ja palveluohjausta sekä ennen vapautumista että siviilissä.
– Päätyömme on rikostaustaisen kuntouttaminen työllistämishankeiden tai kuntouttavan työtoiminnan kautta. On tärkeää löytää toimintaa, etenkin koulutusta ja työtä.
– Oulusta on löytynyt ennakkoluulottomia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka ovat ottaneet asiakkaitamme työhön ja työkokeiluun. Mahdollisuuden antaminen on paras lääke.

Vertaistukiryhmät

Teemme myös yhteistyötä asiakkaidemme omaisten kanssa ja olemme törmänneet työssämme siihen, että omaiset jäävät usein ilman asianmukaista tukea läheisen kamppaillessa päihteiden kanssa tai joutuessaan vankilaan.

Erityisesti asiakkaidemme vanhemmat jäävät ilman tukiverkkoa. Tähän tarpeeseen olemme perustaneet jo vuonna 2015 vertaistukiryhmän nimenomaan päihde- ja/tai lainrikkojataustaisten henkilöiden vanhemmille.

Myös nuorille on oma vertaistkiryhmä!

Ryhmien aikataulut:

Tapaamiset pidetään KRIS-Oulu ry:n

tiloissa erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Läheisten ja vanhempien vertaistukiryhmän seuraava kokoontumimen on  -___/___ klo 13.00.

Voit ilmoittautua joko soittamalla , tekstiviestillä tai sähköpostitse :

 046-547 3112 tai jaana.juntunen@kris.fi

 

Nuorten vertaistukiryhmän seuraava kokoontuminen on__/__2019

klo 13.00

Voit ilmoittautua joko soittamalla , tekstiviestillä tai sähköpostitse :

 046-547 3112 tai jaana.juntunen@kris.fi

 

 

Tapaamisiin voidaan kutsua tarvittaessa vierailijoita ja asiantuntijoita eri tahoilta.

OPAS Vankilaan joutuneen läheisille (2014)

Päivitetty versio 2017 saatavilla toimistoltamme!