Valikko Sulje

TIEDOTE
Yhdistyksemme on avoinna myös vallitsevissa poikkeusolosuhteissa.
Asiakastapaamiset järjestämme ajanvarauksella.

Olemme myös tehneet asiakaskäyttöön videon toiminnastamme, voitte halutessanne tilata sen meiltä sähköpostiinne. Tällä haluamme auttaa Teitä saamaan mahdollisimman laajaa tietoa toiminnastamme
myös tässä haasteellisessa tilanteessa.

PÄIHTEETTÖMYYS REHELLISYYS TOVERUUS YHTEISVASTUULLISUUS

KRIS-Oulu ry edistää alueellaan lainrikkoja-ja päihdetaustaisten henkilöiden voimaantumista ja myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan KRIS- vertaistyön avulla. Tavoitteina on rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen. Työskentelemme myös vahvasti koko läheisvekoston kanssa.

Teemme myös ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, autamme syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pääsemään takaisin yhteiskuntamme tasa-arvoisiksi yksilöiksi.

TARJOAMME MM. SEURAAVIA PALVELUITA

-Toimintakeskus

-Vappauspakkaus

-Asioinnin tukikäynnit, palveluohjaus, asuntoasiat, lomakkeiden täyttöapu

–Vertaistukiryhmät

–Kuntouttava työtoiminta

-Rassauspaja työtoiminta

-Liikunta

-Back Up! -hanke

-HAND IN HAND -hanke läheisille

–Ruoka-apu

AVOTYÖ

KRIS-Oulu ry:n tiloissa on mahdollisuus yksilökeskusteluihin ajanvarauksella.

Lisäksi KRIS-Oulu ry:n toimintakeskuksella järjestetään ryhmätoimintaa mm. nuorten ryhmä ja vanhempainryhmä.

Lisätietoja ryhmien aikataulusta saat osiosta Läheisille sekä toimintakeskukselta.

KRIS-Oulu ry:n BASIC-koulutus

Mukaan ovat tervetulleita rikos- ja päihdetaustaiset, jotka haluavat kääntää omat taustansa ja kokemuksensa voimavarakseen kokemusasiantuntijoina. Koulutuksen käytyä osallistujat saavat BASIC-todistuksen ja ovat valmiita toimimaan KRIS-tukihenkilöinä.

NUORISOTYÖ

KRIS-Oulu ry:n edustajat tulevat pyydettäessä puhumaan kokemusasiantuntijoina muun muassa oppilaitoksiin. Aiheina voi olla esimerkiksi koulukiusaaminen, päihteet tai rikollisuus ja niiden ennaltaehkäisy.

Vankilatyö pähkinänkuoressa

Vankilatyön tavoitteena on tukea vankeja ja vankilasta vapautuneita irtaantumaan päihde- ja rikoskierteestä. Tavoitteena on myös kannustaa päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen, sekä edistää myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Rohkaisemme vapautumassa olevia kontaktiin esimerkiksi vankiloissa pidettävien -infojen/messujen kautta. Olemme näin mukana valmistelemassa vapautumista. Tulemme tarvittaessa vapautuvaa vankia portille vastaan. Pääpainotus on päihteettömyyden ja rikoksettoman elämäntavan tukemisessa, nopeissa ei-byrokraattisissa toimenpiteissä ja tukiverkon luomisessa. Tuki voi myös olla neuvottelevaa, tuloksellista palveluohjausta esim. ulosotto-, valvonta-, sosiaali- ja työvoimaviranomaisten kanssa.

Muuta toimintaa

– Järjestämme myös koulutus-, keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia.

– Olemme mukana täydentämässä vapautumisen suunnittelua, vapautuvien vankien jälkihuoltoa eri verkostoissa sekä teemme saumatonta ja jatkuvaa yhteistyötä Oulun yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa mm. muiden rangaistusmuotojen suorittamiseen liittyen.

– Kehitämme nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää työtä yhdessä eri viranomaisten kanssa.

– Osallistumme rikosseuraamusalan seminaareihin sekä teemme yhteistyötä eri yhdistysten ja viranomaisten kanssa.

Toimintaa rahoittaa ja tukee: Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Oulun kaupunki, Stea sekä ESR.

Hallituksen puheenjohtaja: Eija Juntunen

Toimintakeskus avoinna arkisin 8-15

KRIS-Oulu ry:n Y-tunnus: Y- 2555856-1 Tilinumero: FI52 5741 3620 5541 36

————————————–

Palolantie 22 90620 Oulu Kartta

LINKKI YHDISTYKSEN KOTISIVUILLE: https://www.krisoulu.fi/

BACK UP! – HANKE

Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollista heille tulevaisuudessa.

Hanke pyrkii lisäämään asiakkaiden osallisuutta ja kiinnittymistä takaisin osaksi yhteiskuntaa.

Hanke tarjoaa mm. seuraavia palveluja:
– Arjentaitojen harjoittelu
– Terveydelliset asiat
– Talousasiat
– Sosiaalinen tuki

– Tukihenkilö/kokemusasiantuntija
– Vertaistukiryhmät
– Yksilökäynnit
– Ohjatut liikuntahetket
– Asioinnin tukikäynnit
– Matalan kynnyksen palveluohjaus

– Lomakkeiden täyttöapu/verkkoasiointi
– Matalan kynnyksen apua ja tukea

Back Up! -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Oulun kaupunki.

Back up! -hankkeen toimisto.

Hankepäällikkö: Jaana Juntunen, 046-5473112


Hanketyöntekijä: Lauri Tuohimaa, 046-5559654
Kokemusasiantuntija: Jani Pesälä, 046-554874

HAND IN HAND

LAINRIKKOJA- JA PÄIHDETAUSTAISTEN LÄHEISILLE

Apua ja tukea läheisille yksilöllisesti!

Autamme ja tuemme lainrikkoja- ja päihdetaustaisten läheisiä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Hankkeen toiminnassa korostuu vertaistuki ja matalankynnyksen palvelut. Meille voit tulla omana itsenäsi ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä, me
tiedämme omasta kokemuksesta mistä puhutaan.

Vertaistukiryhmät
Yksilökeskustelut
────
Koko perheen
huomiointi
────
Läheisleirit
────
Aktiviteetit
yhdessä
────

Kokonaisvaltainen
& yksilöllinen
auttaminen

Huom!

Seuraava Läheisryhmä kokoontuu keskiviikkona 31.3. klo 12.00 osoitteessamme Palolantie 22. Ilmoittautumiset etukäteen Annalle tai Saijalle. Tervetuloa!

Anna: 046-6232883

Saija: 046-6203172

 

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttava työtoimintamme sisältää puu- ja entisöintitöitä sekä käsitöitä, aina kutomisesta korutöihin. Laitamme ruokaa ja syömme päivittäin yhdessä.
Lounas on kaikille maksuton. Myös viikoittainen siivous- sekä liikuntapäivä kuuluu ohjelmaamme. Ryhmämme käy myös ajoittain pienillä retkillä,
mm. elokuvissa, keilaamassa tai tekemässä muuta mukavaa yhdessä.

 

Toimintakeskusvastaava Minna Juntunen
Puh. 046-555 9547

Ohjaaja: Maarit Rentola

Lisäksi toteutamme kuntouttavana työtoimintana RASSAUS-PAJA toimintaa. Tuuppa meille tekemään pieniä remontteja ja rassauksia!
Jos sinulla on mopojen ja autojen tms. rassaaminen verissä, niin tämä paikka on oikea sinulle.
Rassataan ja rempataan ruohonleikkureita, mopoja, trimmereitä, polkupyöriä ja autoja.
Pajalla opetellaan huoltoa ja korjausta, tehdään yhtenäisiä projekteja, aina mielenkiinnon mukaan.
Rakennetaan ja suunnitellaan erilaisia rassausprojekteja.

 

Ohjaaja Jani Pesälä
Puh. 046- 5548742

LÄHEISET

Läheisille
Vertaistukiryhmät

Seuraava Läheisryhmä kokoontuu keskiviikkona 31.3. klo 12.00 osoitteessamme Palolantie 22. Ilmoittautumiset etukäteen Annalle tai Saijalle. Tervetuloa!

Anna: 046-6232883, Saija: 046-6203172

Teemme myös yhteistyötä asiakkaidemme omaisten kanssa ja olemme törmänneet työssämme siihen, että omaiset jäävät usein ilman asianmukaista tukea läheisen kamppaillessa päihteiden kanssa tai joutuessaan vankilaan.

Erityisesti asiakkaidemme vanhemmat jäävät ilman tukiverkkoa. Tähän tarpeeseen olemme perustaneet jo vuonna 2015 vertaistukiryhmän nimenomaan päihde- ja/tai lainrikkojataustaisten henkilöiden vanhemmille.

Myös nuorille on oma vertaistukiryhmä!

Tapaamiset pidetään KRIS-Oulu ry:n tiloissa erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Tapaamisiin voidaan kutsua tarvittaessa vierailijoita ja asiantuntijoita eri tahoilta.

OPAS Vankilaan joutuneen läheisille (2014)

Päivitetty versio 2020 saatavilla toimistoltamme!