Avotyö

Avotyö keskittyy pääosin toimintakeskuksista käsin tehtävään tukityöhön

Toimintakeskuksen tarkoituksena on tukea vankilasta vapautuneita, syrjäytymisuhan alla olevia ja päihdeongelmaisia päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sekä edistää heidän integroitumista yhteiskuntaan.

Haluamme ylläpitää ja edistää vertaistukityöllä lainrikkoja-, ja riippuvuustaustaisten fyysistä-, psyykkistä- ja sosiaalista hyvinvointia sekä selviytymistä yhteiskunnassa. Toiveenamme on myös myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen

Toimintakeskuksemme sisältävät mm. seuraavia palveluita:

 • vertaistukityö
 • vankila-, toimintakeskus- ja nuorisotyö
 • kuntouttava työtoiminta, koevapausohjelma
 • ammatillinen ennaltaehkäisevä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaustyö/ ohjatut nuorten ryhmätoiminnot
 • yhteistyökumppanuus-, viranomais-, ja verkostoyhteistyö
 • henkilökohtainen vertaistukihenkilö/ palveluohjaus, tukityö ja neuvonta
 • toimintakeskuspalvelut
 • päihde- ja asumispalveluihin ohjaus
 • teemaryhmät
 • naisten ryhmätoiminnat
 • vapaa-aika-, harrastus- ja liikuntatoiminnot
 • yhdyskuntapalvelu
 • atk-koulutukset
 • työkokeilu/palkkatuki
 • jatkosuunnitelma työelämään ja koulutukseen
 • loppuarviointi yhdessä asiakkaan kanssa, asiakaspalaute, tavoitteet ja riskit jatkon osalta, sopiminen yhteyden pidosta tarvittaessa. Palveluverkoston varmistaminen.