KRIS-Tampere ry

Mikäli haluat tilata KRIS-Tampere ry:n uutiskirjeen, klikkaa:

https://kris-ry-lv.creamailer.fi/survey/answer/y0mnub8dh7as6

Linkki ilmoittautumiseen:
https://tinyurl.com/kriskesapaiva 


YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Tiistaisin joka parillinen viiikko klo 10-18

Olemme Muuttaneet!!!

Uusi osoite:

Hatanpään valtatie 34 D 108 33100 Tampere


Vapaaehtoistyö

Aloitimme maaliskuussa 2018 STEAn rahoittaman KRIS Tampere ry:n vapaaehtoistoimijoiden ja vertaistukihenkilötyön koordinointi- ja kehittämishankkeen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää, organisoida ja vahvistaa KRIS-vapaaehtoistyötä. Tulemme lisäämään ja kehittämään KRIS:n vapaaehtoisille tarjottavaa tukea koulutuksen kehittämisellä, virkistäytymispäivillä, ryhmätapaamisilla sekä yksilöllisillä tukikeskusteluilla. KRIS:n vapaaehtoiset ovat tärkeä osa toimintaamme. Suurin osa vapaaehtoisistamme ovat päihde- ja rikostaustaisia, mutta voit toimia meillä vapaaehtoisena vaikka sinulla ei olisikaan omaa kokemusta päihdeongelmasta ja vankiloista.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan KRIS-vapaaehtoistyöstä ja mahdollisesti tekemään meillä vapaaehtoistyötä, voit tulla käymään toimintakeskuksella tai ottaa yhteyttä vapaaehtoistyön koordinaattoriin (yhteystiedot alla).

Vapaaehtoiset toimivat esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

 • Toimintakeskuksella avustaminen (viikko-ohjelman arjenhallintaa tukevat ryhmät, virastoasioissa auttaminen, ruuan haut ruokapankista)
 • Tukihenkilötoiminta (edellytyksenä päihde- tai vankilatausta)
 • Vankilatukityö (edellytyksenä vankilatausta ja vankilasta riippuen noin kahden vuoden päihteetön ja rikokseton elämä)
 • Infojen ja kokemusasiantuntijaluentojen pitäminen kouluissa, oppilaitoksissa sekä päihdehoitopalveluissa (kokemuspuheenvuorojen pitämiseen edellytyksenä päihde- tai vankilatausta)
 • KRIS:n tapahtumissa avustaminen (esim. kesäpäivät, jalkapalloturnaukset)
 • Vapaa-ajan toimintojen järjestäminen (jalkapallo, sulkapallo, kalastus, frisbee golf, keilaus jne.)
 • Talkootyöt (muutot, remontit ym.)
 •  KRIS-lehteen kirjoittaminen, tiedottaminen ja viestintä,  nettisivujen kehittäminen, videoiden tekeminen ja somen tehokäyttö

Ystävällisin terveisin,

Reetta Alenius

Vapaaehtoistyön koordinaattori

KRIS Tampere ry

045-8070261


Oletko miettinyt, että siviiliin paluu voisi olla alku uudelle elämäntavalle? Onko sinulla tukea, jota tarvitset palatessasi vankilasta yhteiskuntaan? Näyttääkö sinusta, että ainoa tie on palata käyttämän päihteitä ja jatkaa rikollista elämäntapaa niin kuin ennenkin?

Olemme joskus miettineet samaa, ja löytäneet tien ulos rikoksista ja päihteistätoistemme tuella. KRIS suuntaa toimintansa niiden entisten rikollisten tai päihderiippuvaisten hyväksi, jotka ovat päättäneet katkaista suhteen vanhaan elämään ja yrittää uudelleen sopeutua yhteiskuntaan.

KRIS tarjoaa vertaistuen, kokemuksensa, tietonsa ja luottamuksellisen yhteydenpidon kanssasi. Tuemme sinua vankeusaikana, vapautumishetkellä, sekä sen jälkeisinä, kriittiseksi tietäminämme päivinä ja viikkoina. Myös tästä eteenpäin KRIS tarjoaa eri toiminnoissaan sinulle mahdollisuuden jatkaa uudenlaista elämäntapaa vertaistesi joukossa. Tukemme alkaa heti ensimmäisestä vangin yhteydenotosta. Tämän jälkeen saavumme mahdollisimman pian vankilaan kartoittamaan yhteyttä ottaneen vangin tilannetta. Jokainen KRIS:n tukihenkilö on myös vapautunut aikanaan ja tietää, mitä haasteita vapautuminen ja uudenlainen elämäntapa tuovat tullessaan. Yhteydenpito jatkuu koko vankilassaoloajan ja tulemme vapautuvaa portille vastaan. Alamme yhdessä vapautuvan kanssa rakentaa toimivaa tukiverkostoa, joka muodostuu yhteistyökumppaneistamme, sekä muista toimijoista alueellamme.


KRIS-Tampere ry:n toiminta jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

 • Vankilatyö
 • Avotyö
 • Nuorisotyö
 • Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
 • Perhetyö

VANKILATYÖ:

KRIS-Tampere tekee joka toinen viikko, vankilatyötä Kylmäkosken, Satakunnan Huittisten ja Köyliön osastoilla sekä vilppulan vankilassa. Käymme lisäksi ajoittain myös Hämeenlinnan, Saramäen vankilassa sekä Vanajalla että ojoisilla.

Vankilatyön tavoitteena on tukea vankeja ja vankilasta vapautuneita irtaantumaan päihde- ja rikoskierteestä, kannustaa päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sekä edistää integroitumista yhteiskuntaan. Vankilatyötä tehdään vankeusaikana, vapautumishetkellä sekä vapautumisen jälkeen. Tuki alkaa heti vangin ensimmäisestä yhteydenotosta. Vankilatyön muotoja ovat: Henkilökohtaiset tukitapaamiset ( vertaistukihenkilö/ palveluohjaus, tukityö ja neuvonta), intensiivinen lomatuki poistumisluvan aikana, tuetut asiointilomat, portilta haku vapautuessa, välikuntoutus, vapauteen valmentava kurssi Kylmäkosken vankilassa (VAPARI), KRIS-teemaryhmä Kylmäkosken vankilan päihteettömällä osastolla, palveluohjaus kuntoutukseen, työelämään, ja koulutukseen, vankilapelit (jalkapallo/sähly/lentopallo), yhteistyökumppanuus-, viranomais-, ja verkostoyhteistyö.

Vankilatyön koordinaattori 

Markku Ollikainen

puh: 050 374 1282

markku.ollikainen@kris.fi


PERHETYÖ:

Perhetyön koordinaattori

Leena Uhtakari p. 050 465 4295

leena.uhtakari@kris.fi


VAPAAEHTOISTYÖ:

Vapaaehtoistyön koordinaattori:

Reetta Alenius p. 045 807 0261

reetta.alenius@kris.fi


AVOTYÖ:

KRIS-Tampereen toimintakeskus sijaitsee keskeisellä paikalla Tampereella Hatanpään valtatie 34 D 108  uusissa tiloissa

puh. 050 4353127

Toimintakeskusvastaava

Marko Rajamäki  p. 045 601 7658

 marko.rajamaki@kris.fi

Aukioloajat: arkisin klo 10-16 sekä parillisten viikkojen tiistait 10-18

Toimintakeskuksen avotyön tavoitteena on ylläpitää ja edistää lainrikkoja-, ja riippuvuustaustaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä selviytymistä yhteiskunnassa. Toiminnalla pyritään myötävaikuttamaan uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Avotyön menetelmiä ovat mm. henkilökohtainen tukihenkilö, palveluohjaus, tukityö ja neuvonta, joita yhdistys toteuttaa viranomais-, ja verkostoyhteistyönä. Palveluohjauksella pyritään ohjamaan asiakasta mm. erilaisiin päihde- ja asumispalveluihin.


KRIS-TAMPERE Viikko-ohjelma

Toimintakeskuksemme sisätää seuraavia palveluita:

 • vertaistukityö
 • ammatillinen päihdetyö
 • vankila-, toimintakeskus- ja nuorisotiimityö
 • kuntouttavat psykososiaaliset ja erityistukipalvelut/ kuntouttava työtoiminta, koevapaus ohjelma, yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden tukiohjelma, viiden tunnin päihdejakso-ohjelma ja rangaistuksen aikainen välikuntoutusohjelma
 • ammatillinen ennaltaehkäisevä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaustyö/ ohjatut nuorten ryhmätoiminnot
 • yhteistyökumppanuus-, viranomais-, ja verkostoyhteistyö
 • henkilökohtainen vertaistukihenkilö/ palveluohjaus, tukityö ja neuvonta
 • toimintakeskuspalvelut
 • kriisi- ja päivystyspuhelin
 • päihde- ja asumispalveluihin ohjaus
 • teemaryhmät
 • naisten ryhmätoiminnat
 • kotikäynnit
 • vapaa-aika-, harrastus- ja liikuntatoiminnot
 • yhdyskuntapalvelu
 • atk- koulutukset
 • työelämänvalmennus/työharjoittelu/työkokeilu/palkkatuki
 • jatkosuunnitelma työelämään ja koulutukseen
 • projektityö
 • loppuarviointi yhdessä asiakkaan kanssa, asiakaspalaute, tavoitteet ja riskit jatkon osalta, sopiminen yhteyden pidosta tarvittaessa. Palveluverkoston varmistaminen.

NUORISOTYÖ:

Oletko saanut tarpeeksesi rikoksista ja päihteistä? Niin mekin olimme. Nykyään elämme parempaa, turvallisempaa ja mielekkäämpää elämää. KRIS on ollut meille suurena apuna tämän elämän rakentamisessa. Siksi haluamme käyttää hyödyksi oppimaamme ja auttaa sinut jaloillesi, uuden, paremman elämän alkuun. 

Autamme vertaistuen keinoin mm. rikosasioiden selvittämisessä, asunnon saamisessa, sen ylläpitämisessä, sosiaalisen verkoston löytämisessä, arkipäiväisissä asioissa kuten sosiaalitoimiston tai Kelan asioiden hoitamisessa, koulu- tai työpaikan hankinnassa, oman taloudellisen tilanteen selvittämisessä. Ennen kaikkea meiltä löytyy kokemusta siitä, mitä tarkoittaa ja vaatii elää ilman päihteitä ja rikoksia. 


Nuorisotyö

KRIS erityisnuorisotyö on ehkäisevää ja korjaavaa kriminaalityötä 15-29-vuotiaille päihde- ja rikoskierteessä oleville nuorille. Tavoitteena on tukea nuoren päihteettömyyttä ja rikoksettomuutta luomalla yhdessä nuoren kanssa tavoitteita, jotka auttavat nuorta saamaan kiinni mielekkäämmästä ja vastuullisemmasta elämäntavasta. Erityisnuorisotyön menetelmiä ovat palveluohjauksellinen neuvonta ja ohjaus sekä harrastus- ja vapaa-ajan toiminta. Palveluohjaus perustuu yksilöityyn tukityöhön, jolla pyritään vertaistuen keinoin auttamaan nuorta mm. rikosasioiden ja taloudellisen tilanteen selvittämisessä, asunnon hankkimisessa ja ylläpitämisessä, virastoissa asioinnissa, opiskelu- tai työpaikan hankkimisessa sekä sosiaalisen verkoston löytämisessä.

KRIS:n toimintaan liittyy aina neljä periaatetta: rehellisyys, päihteettömyys, yhteisvastuullisuus ja toveruus. Tälle perustalle on luotu myös nuorisotyön toiminta.

Nuoria rikoksentekijöitä ohjataan KRIS:n tukitoimintaan esim. Tampereen Yhdyskuntaseuraamustoimiston kautta. Nuorelle rakennetaan verkosto, joka tukee uutta elämäntapaa. Tarvittaessa tuen piirissä oleva nuori voidaan ohjata päihdekuntoutukseen, ja KRIS tekeekin yhteistyötä mm. Villa Hockeyn huumekuntoutuskodin kanssa. Päihdekierteen lääkkeellisen katkaisun tarpeessa asiakas ohjataan katkaisuhoitoon.

Vertaistukihenkilö on nuoren rinnalla kulkija, joka pyrkii oman kokemuksensa avulla auttamaan tätä ratkaisemaan elämänsä ongelmakohtia. Tukisuhde voidaan aloittaa jo vankilassa tai laitoksessa, josta käsin voidaan suunnitella vapautumista ja pyrkiä ehkäisemään päihteiden käytön jatkumista ja uusintarikollisuuden esiintymistä. Jos nuori joutuu tuen aikana vankilaan tai laitokseen, ei tukisuhdetta katkaista vaan kontaktia pidetään koko laitoksessa olon ajan ja tuki jatkuu normaalisti vapautumisen jälkeen.

Nuorten harrastus- ja vapaa-ajan toiminta

Toimintapäiviä järjestetään nuorille säännöllisesti.    Tavoitteena on näyttää eri toiminta- ja harrastusvaihtoehtoja tuomaan sisältöä arkeen, parantamaan arjenhallintaa sekä sitouttaa mielekkään tekemisen kautta KRIS:n tukeen ja muuhun toimintaan.

Leirejä on järjestetty neljänä viime vuotena, joissa nuorilla on ollut mahdollisuus viettää aikaa arjen ulkopuolella päihteettömässä ja turvallisessa ympäristössä. Leirien tavoitteena on ollut ryhmäyttää nuoria erilaisten toiminnallisten tehtävien avulla, jolloin ryhmän yhtenäisyys sekä toimintakyky kasvavat. Myös leirioloissa käydyt keskustelut ryhmänä päihde- ja rikoskierteen katkaisemiseksi ovat olleet yksi leirien teemoista.

Puh: 050 435 3127  www.kris.fi

HONESTY • DRUG-FREE • SOLIDARITY • COMPANIONSHIP

KRIS special youth work is preventive and reconstructive criminal work for 15-29 years old persons with backgrounds in criminal activity and substance abuse. Our main goal is to help young people get started in a drug-free and crime free lifestyle, creating targets which help them achieve a sensible and responsible lifestyle. Young persons are supported and helped by case management that is individualised and peer-based. Help includes, for example, matters related to crime and sanctions, economical situation, housing and housekeeping, dealing with authorities, going to offices, getting a job or a studying place and finding social relations.

KRIS offer to youngsters:

– YOUTH ROOM
– SUPPORT PERSON ACTIVITY
– PEER SUPPORT
– ORGANISED WEEK SCHEDULE
– POSSIBILITY TO TRIAL FREEDOM FROM PRISON
AND COMMUNITY SERVICE

HOBBY -AND LEISURE ACTIVITIES
– theme days/events
– camps
– futsal/football
– floorball
– badminton

KRIS-Youngsters Tampere 050 435 3127
www.kris.fi

Activity center is open: Mo- Fri 10-16


VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMINTA:

Tarjoamme mielekästä tekemistä ja harrastetoimintaa. Toimintana ovat mm. liikuntavuorot, turnaukset, urheilutapahtumat, elokuva- ja peli-illat.

Virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan kuuluu työyhteisön virkistymispäivät, street soccer- ja futsalturnaukset, Homeless academy ry:n jalkapalloturnaukset (joissa yhdistys toimii yhtenä SM-kisojen järjestelijöistä), sekä vankiloissa järjestettävät erilaiset urheilutapahtumat (lentopallo, jalkapallo ja salibandypelit). Yhdistyksellä on viikoittaiset harjoitusvuorot joissa pelataan sulkapalloa ja jalkapalloa.

 • Kesällä järjestämme jalkapalloharjoituksia. Infoamme näistä tarkemmin kevään edetessä.

Ota yhteyttä: Marko Rajamäkeen p.045 6017 658 tai toimintakeskus p.050 4353 127

 • Syksyn saapuessa aloitamme hallikauden, jossa pelaamme sulkapalloa ja futsalia. Näistä tulee lisätietoa, kunhan syksy taas saapuu.

Jos haluat  toimintaan mukaan, ota rohkeasti yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai tulemalla toimintakeskuksellemme paikan päälle.

Toisinaan järjestämme myös retkiä kulttuuritapahtumiin esim. museot ja teatterit. Näistä kaikista tapahtumista ilmoitamme paremmin Kris-Tampere ry:n Facebook-sivuilla.


PERHETYÖ:

Oletko vapautumassa, tai vapautunut jo jonkin aikaa sitten? Mietityttääkö suhde puolisoon, lapsiin, vanhempiin, sisaruksiin tai muihin läheisiin? Haluaisitko vertaistukea siihen miten läheissuhteita voisi vahvistaa?

Huomioimme entistä paremmin vapautuvan vangin tai jo aiemmin vapautuneen läheissuhteita ja tarjoamme vertaistukea läheissuhteisiin liittyen.

Läheissuhteisiin liittyy paljon hyviä asioita. Toimivat läheissuhteet ovat merkittävä voimavara ja tuki tiellä kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää. Läheissuhteisiin voi liittyä myös asioita, jotka eivä suju tai joissa tarvitsisi tietoa erilaisista vaihtoehdoista sekä apua ja tukea arjen sujumiseen. Jos sinulle olisi hyötyä juttuhetkestä perheasioissa, niin minut löytää KRISin toimintakeskukselta. Tapaamisajasta voit myös sopia jo tuntemasi krisiläisen kanssa tai soittamalla 050 435 3127


KRIS-Tampere ry Hatanpään valtatie 34 D 108 FIN-33100 Tampere p.050 435 3127

JÄSENYYS JA TUKEMINEN:

Tule mukaan tukemaan Tampereen KRIS:iä jäsenyyden kautta.

Mikäli omaat päihde/rikostaustan, olet tervetullut vaikuttamaan varsinaisen jäsenyyden kautta.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu kalenterivuodelta on 2€.

Kannatusjäseneksi ovat tervetulleita kaikki jotka haluavat tukea tärkeää työtämme vankien ja päihdeongelmaisten parissa. Kannatusjäsenmaksun suuruus on vapaaehtoinen.

Jäsenmaksun maksat helposti tilillemme (nordea) 114630-1077673. Muistathan laittaa mukaan sähköpostiosoitteesi/puhelinnumerosi, katuosoitteesi, syntymäaikasi ( pp/kk/vv) sekä haetko varsinaista/kannatusjäsenyyttä jotta saamme lisättyä sinut postitus ja jäsenlistallemme.

KRIS-Tampere kiittää tuestasi.

Esittämällä KRIS-jäsenkortin seuraavissa paikoissa, saat:

Tätä työtä emme kuitenkaan pysty yksin tekemään, vaan tarvitsemme laajoja yhteistyökumppanuuksia tukeaksemme vankilasta vapautuneita.
Vuosikertomuksestamme näet viime vuoden keskeisimmät yhteistyökumppanimme.


Jäsenlehti facebookissa!

Juttuja ja kuvia voi lähettää osoitteeseen:

krislehti@kris.fi

Kuvagalleria:


Yhteystiedot

Hatanpään valtatie 34 D 108 1.kerros, 33100 Tampere
Toimintakeskus kännykkä 050 4353 127
Avoinna Ma- Pe 10-16 
tampere@kris.fi


Toiminnanjohtaja

Päivi Peltola p: 045 873 7477        

email: paivi.peltola@kris.fiToimintakeskusvastaava  

Marko Rajamäki p. 045 601 7658

email: marko.rajamaki@kris.fi
Perhetyön koordinaattori

Leena Uhtakari p. 050 465 4295

email: leenna.uhtakari@kris.fi
Vapaaehtoistyön koordinaattori:

Reetta Alenius p. 045 807 0261

email:reetta.alenius@kris.fi
vankilatyön koordinaattori

Markku Ollikainen

p: 050 374 1282

email: markku.ollikainen@kris.fi

PERHETYÖ:

Perhetyön koordinaattori

Leena Uhtakari p. 050 465 4295

leenna.uhtakari@kris.fi


VAPAAEHTOISTYÖ:

Vapaaehtoistyön koordinaattori:

Reetta Alenius p.  045 807 0261

reetta.alenius@kris.fi 

KRIS-Tampere ry jäsenlehti toimitus:

p: 050 410 9267

email: krislehti@kris.fi  pasi.immonen@kris.fi

Vuosikokouksessa 18.5.2016 valittiin uusi hallitus:

Hallituksen jäsenet: Timo Valkama puheenjohtaja, Jarno Kokkonen varapuheenjohtaja, Eino Nummenmaa kassanhoitaja, Emma Rajamäki sihteeri, Eino Nummenmaa varajäsen