Rikos- ja päihdetaustaisten hyvinvointiryhmän toiminnan uudistaminen – yhdessä ryhmäläisten kanssa

http://www.theseus.fi/handle/10024/133492

julkaisun pysyvä osoite on 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017091315036

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi rikos- ja päihdetaustaisten vertaistukijärjestö, Kris-Etelä-Suomi ry. Opinnäytetyön tarkoituksena on järjestössä toimivan hyvinvointiryhmän toiminnan uudistaminen toimintaterapeuttista osaamista hyödyntäen. Hyvinvointiryhmän tarkoitus on tukea järjestön kävijöiden hyvinvointia.
Hyvinvointiryhmän toiminnan uudistaminen perustuu asiakaskeskeisen periaatteen käyttöön ryhmätoiminnassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella hyvinvointiryhmän toiminta yhdessä ryhmäläisten kanssa niin, että ryhmäläisten mielenkiinnon kohteista muodostuu ryhmän toimintasisällöt. Hyvinvointiryhmän uudistamisessa on hyödynnetty muun muassa Yalomin ja Finlayn teorioita ryhmistä ja ryhmän ohjauksesta sekä Piercen toiminnan terapeuttisen voiman mallia toimintaterapian teoriana, suhteessa kohderyhmään, rikos- ja päihdetaustaisiin.
Opinnäytetyön tuotos on hyvinvointiryhmän jatkon suunnitelma. Ryhmän jatkon suunnitelma koostuu ryhmän suunnittelukertojen ja aiheidenkäsittelykertojen vuorottelusta. Suunnittelukerroilla ryhmäläiset valitsevat teeman sekä käsiteltävät aiheet tai toimintasisällöt seuraaville aiheidenkäsittelykerroille. Aiheidenkäsittelykerroilla toteutetaan suunnittelukertojen suunnitelma. Hyvinvointiryhmän jatkon suunnitelman on tarkoitus selkeyttää ryhmän toimintaa sekä mahdollistaa ryhmäläisten osallistuminen ryhmän toiminnan suunnitteluun. Ryhmäläisten osallistuminen ryhmän suunnitteluun mahdollistaa hyvinvointiryhmän toimimisen ryhmäläisten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.
Hyvinvointiryhmän ensimmäisillä ryhmäkerroilla kartoitettiin ryhmäläisten mielenkiinnon kohteita ja toiveita hyvinvointiryhmän suhteen. Mielenkiinnonkohteiden kartoituksessa käytettiin muun muassa opinnäytetyössä suomennettua Activity Checklistiä, kyselyä toiminnasta.The purpose of this Bachelor thesis was to plan how a client-centered well-being group could work utilizing occupational theory. The group was run by my co-operation partner which is a peer support, non-profit organization for offenders and substance abusers. The idea was that well-being group session activities and topics were planned by the group members. I planned first three group sessions. In the first three well-being group sessions plan was to find activities and topics that the group members were interested in as a group, using for example Activity Checklists that I translated by adapting translation of Interest Checklist UK.
After the first three well-being group sessions, I made a proposition on how the group could proceed, where the purpose was to make a guide line on how the groups planning sessions and activity sessions could alternate. Planning sessions enable the group members to plan the activities for the group sessions.
I used for example theories and knowledge about occupational therapy, groups, therapy groups, offenders and substance abusers and combined that information to plan the first three group sessions and the proposition on how the group could continue.
Autio, Mira (2017)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *