Aune-hanke 2016–2019

Posted Leave a comment

Artikkeli:   Rikosseuraamuslaitoksen  Aune-hanke 2016–2019              Asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke   Valtakunnallisen Aune-hankkeen vaikuttavuustavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien 1) asunnonsaantia, 2) asumisvalmennusta ja 3) elämänhallintaa sekä vähentää vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta. Tavoittee-na on puolittaa em. kohderyhmän asunnottomuus vuoteen 2019 mennessä. Tätä varten on kehitettävä luotettavia mittareita ja kerättävä tarvittavaa tietoa lähtötilanteesta. Tämän lisäksi tulee kiinnittää […]

Rikosseuraamuslaitoksen Lähityöhanke 2016–2017

Posted Leave a comment

Artikkeli: Rikosseuraamuslaitoksen Lähityöhanke 2016–2017            1      Taustaa lähityöhankkeelle Rikosseuraamusalan toimintaympäristön muutos on ollut viime vuosina nopeaa. Julkisen hallinnon talouden tiukkuuden vuoksi ja siitä seuranneen sopeuttamisen myötä alalta on vähennetty satoja henkilötyövuosia viime vuosien aikana. Samaan aikaan vankien elämän ongelmat ovat muuttuneet koko ajan haastavampaan suuntaan. Suuri osa vangeista on päihde- tai mielenterveysongelmaisia. Vankien terveydentila ja koulutustaso […]